İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. ANASAYFA
  3. Japonca Öğretmenliği Okumak Bölüm Tanıtımları !

Japonca Öğretmenliği Okumak Bölüm Tanıtımları !

Japonca Öğretmenliği Okumak Bölüm Tanıtımları !

1. Japoncayı öğrenmek zor değil mi?

Sadece Japonca değil, diğer yabancı dilleri öğrenmek için de çaba ve sabır gereklidir. Bu noktada Japonca da İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Çince’den pek de farklı değildir.

Japonca’nın cümle yapısı özne-nesne-yüklem Türkçe ile aynıdır. Yer, zaman, sahiplik belirten edatlar da vardır. Hem Türkçede hem Japonca da bitişken dil denilen isim ya da yüklemin köküne edat ya da yüklemin aktif ekinin eklenmesiyle oluşan cümle kuruluşları vardır. Bu özelliğe dayanarak cümle yapısındaki sıralamayı özgürce kurabiliriz. Bunun gibi birçok bakımdan Türkçe ve Japonca’nın ortak özellikleri bulunmaktadır.

Japonca’nın hece ölçüsü temel olarak 101-115 seviyesinde olup, hece yapısı da sessiz+sesli şeklindedir ve sesli sayısı 5 tanedir (a,i,u,e,o). Türklerin telaffuz edemeyeceği zor bir ses yoktur. Bunlardan yola çıkarak, Japonca konuşma dilini Türklerin öğrenmesi hiç de zor değildir. Türklerin Japoncayı öğrenmesi, diğer Avrupa ülkelerindeki öğrencilerin Japoncayı öğrenmesine göre çok daha çabuk ve akıcı bir şekildedir.

Ancak, Japonca yazı sistemi Türkçe ya da Avrupa Dilleri ile büyük farklılıklar gösterdiğinden dolayı, alışana kadar muhakkak biraz zorlanma olacaktır.

2. Japonca’da harflerin çok olduğunu duydum. Doğru mu?

Doğrudur. Japonca’da sesleri harflerle ifade eden (fonogram) 2 alfabe vardır; HİRAGANA ve KATAKANA. Yine sesleri harflerle ifade eden KANJİ ile birlikte toplam 3 alfabe kullanılır. Hiragana ve Katakana 46’şar harften (1 Hiragana – Katakana, Türkçe’de hece denilen 2-3 harften ibarettir) oluşur. Her ikisinin de sesleri aynıdır. Tek fark, Katakana’nın Japonca’ya yabancı dillerden geçen kelimeler için kullanılıyor olmasıdır. Toplam Kanji sayısı oldukça fazladır, ancak günlük yaşantıda ortalama olarak kullanılan Kanji sayısı 1945’tir. Bu yüzden harf sayısı Türkçe, İngilizce ve Almancaya kıyasla birkaç kat fazladır diyebiliriz.

Kanjiler çok fazla desek de, hepsinin şekli birbirinden farklı değildir ve bir Kanji belirli parçalarının değişimi ya da birleşimi ile oluşturularak, başka bir Kanjiyi ifade eder. Bu parçalar farklı Kanjilerde kullanılsa da, telaffuz ve anlam açısından değişmeyenleri çoğunluktadır. Temel olarak yaklaşık 500 Kanjinin anlamı ezberlenirse, geri kalan 1500 Kanjiyi de parçaların benzerliğinden yola çıkarak öğrenmek ve kullanmak daha kolay hale gelir.

Japonya Ulusal Dil Araştırma Merkezi’nin 1976 yılında yaptığı açıklamada Kanji kullanım anketine göre,aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır:

Gazetelerde kullanılan Kanjilerin sayısı ve kullanım yüzdeleri

Üst 100

%40.2

500

%79.4

1000

%93.9

2000

%99.6

Bu ankete göre günlük kullanım sıklığı fazla olan 500 Kanji, gazetede kullanılan Kanjilerin %80 ini, 1000 Kanji yaklaşık %95’ini kapsamaktadır.

Her yıl Ankara’da düzenlenen Japonca Yeterlilik Sınavı’nda çıkan Kanji sayıları aşağıdaki gibidir:

Sınavda çıkan temel Kanjiler

1.seviye

Yaklaşık 2000 Kanji

2.seviye

Yaklaşık 1000 Kanji

3.seviye

Yaklaşık 300 Kanji

4.seviye

Yaklaşık 100 Kanji

Öğrencilerimiz, her yıl 2.seviye sınavında başarılı olmakta,mezun olmadan önce 1.seviye sınavında da başarı kazanarak derslerini düzenli takip etmelerinin ve disiplinli çalışmalarının karşılığında Japonca seviyelerini de en üst düzeye çıkarmaktadırlar.

3. Kanji zor mu?

Zor da denilebilir kolay da denilebilir. Sadece Türkler değil, Japonca öğrenen bir çok kişi zor olduğunu söylemektedir. Bunu söyleyenlerin çokluğunun nedeni, Kanjilerin sayısının fazla olması ve yapısının karmaşık görünmesinden dolayıdır. Bu düşünce de Kanjilerin alfabe ile kıyaslandığında daha zor bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Kanjilerin kelimeleri ifade eden karakterlerden oluştuğunu ve sesi ifade eden alfabelerden farklı olduğunu idrak etmek gereklidir. Anlam ifade eden karakteristik şekillerden ibarettir. Kanjileri sokakta gördüğümüz trafik işaretlerinin şekilleri gibi düşünebiliriz. Böyle düşünürsek, Kanjiye baktığımızda ne anlama geldiğini kavramaya çalışmamız da kolaylaşacaktır.

Ayrıca yazım sırasına ve belli kurallara uyularak yazıldığı için ve daha önce de belirtildiği gibi, her bir Kanji belirli parçaların değişim ve birleşiminden oluşmakta olduğundan sayısı kişiyi korkutmamalıdır. Bir kere yazı sistematiğini ve temel kuralları öğrenip alıştıktan alıştıktan sonra benzerlikleri görülecek ve zor olmadığı anlaşılacaktır. Öğrencilerimiz de ilk geldikleri zaman çeşitli tedirginlikler yaşmaktadırlar; ama, mezuniyete kadar gerek eğitim süresince gerekse iş dünyasında kendilerini ifade edebilecek yüksek seviyede Kanji bilgisine sahip olarak mezun olmaktadırlar.

4. Çanakkale, Ankara, Erciyes’teki Japonca Bölümleri’nin farkı nedir? 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki Japonca Bölümü, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde bulunmaktadır. Yani, Japonca Öğretmeni yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. Diğer yandan Ankara ve Erciyes Üniversiteleri’nde ise, Japon Dili ve Edebiyatı Bölümleri vardır. Yani, Japonca ve Japon Edebiyatı eğitimi verilmektedir.

Bir diğer fark da eğitim yılıdır. Üniversitemizde 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl Japon Dili Eğitimi verilmektedir. Diğer iki üniversitede ise eğitim süresi 4 yıldır.Üniversitemizde eğitim süresi fazla olduğundan doğal olarak daha geniş ve yüksek seviyede Japonca bilgisine sahip olunmaktadır.

Yeni öğretim elemanı almak amacıyla Japonya başta olmak üzere, Asya, Avrupa, ABD v.b. dünyanın birçok yerine hem Japonca hem de İngilizce ilanlar vermekteyiz. Bilgi ve tecrübe bakımından zengin öğretim elemanlarıyla eğitim vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Nitelikli ve tecrübesi olan öğretim elemanlarıyla verilen eğitimin önemini savunmaktayız.

Eğitimde kaliteye verdiğimiz önemden dolayı; mezunlarımızın iş bulma oranlarında, Japonya’da eğitim hakkı kazanabilmek için girilen sınavlarda, Japonca Yeterlilik Sınavı’nda büyük farkla önde gitmekteyiz.

5. Japon uyruklu öğretim elemanlarının fazlalığından bahsetmiştiniz.
Peki derslerde sadece Japonca mı kullanılıyor?

Bölümümüzdeki bütün dersler Japonca olarak uygulanmaktadır. Buna hazırlık sınıfı dersleri de dahildir. Yabancı dil eğitiminde; öğrencinin maksimum seviyede o dille içli dışlı olması, o dili tam olarak öğrenmesinin en temel anahtarıdır.

Endişeye hiç gerek yoktur. Japon uyruklu öğretim elemanlarımız Türkiye dışında Japonya, Doğu Asya, Orta Doğu, Avrupa, Güney Amerika v.b. yerlerin eğitim kurumlarında Japon Dili’ni öğretme konusunda çeşitli tecrübeler edinmiş olup, Japon Dili’ni Japonca olarak öğretebilecek bilgi ve birikime sahiptirler. Ayrıca hazırlık sınıfındaki hızlandırılmış Japonca dersleri sırasında Türkçe olarak yazılmış açıklamalı dilbilgisi kaynakları dağıtılmaktadır. Türk öğretim görevlilerinin eğitim verdiği dersler de olduğundan hiç endişelenmeyiniz.

Bunlara ek olarak, bölümümüzdeki Türk öğretim görevlilerimizin hepsi Japonya’da yüksek lisans ve doktora eğitimi almak amacıyla uzun süre bulunduklarından dolayı yeterli bilgi ve birikime sahiptirler.

6. Japonya’ya gitme şansımız ne kadardır?

Ayrıntılı bilgi için [Japonya’da Araştırma ve Eğitim] bölümüne bakınız.

7. Japon Dili Eğitimi Bölümü’nden mezun olmak zor mudur?

Ne zor ne de kolay diyebiliriz. Verdiğimiz kaliteli eğitim ile öğrencilerimizden beklentilerimiz doğru orantılıdır. Hazırlık sınıfında Japonca öğrenmeye başlanır son sınıfta bitirme tezi yazma zorunluluğu bulunmaktadır. Japonca diğer yabancı dillere göre daha çok çaba gerektirmektedir.

Bitirme tezinde başarılı olamayan, Japonya’ya 1 yıllığına eğitime gitmiş olmasına rağmen derslerinde aynı başarıyı gösteremeyen ve bu sebeplerle mezun olamamış öğrencilerimiz de vardır. Öğrencinin kendi çabasıyla elde ettiği başarının yerini hiçbir şey tutamaz. Bunu düşünerek, geleceği için çabalaması gerektiği bilicini öğrencilerimize aşılamaktayız.

8. Türkçe Windows İşletim Sistemi’nde Japonca kullanabilmek için ne yapmalıyız?

Windows 2000, XP’ versiyonunda Unicode kullanılabilmektedir. Çeşitli dillerde kodlama yapılabilmektedir. Windows XP Türkçe versiyonunda da Japonca okuma-yazma programı bulunmaktadır. Fakat, CD’den opsiyonel olarak yüklenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki dosyayı yükleyerek ulaşabilirsiniz.

Japonca Okuma-Yazma Programı Indirme Yöntemi
( PDF dosyası 688KB )

9. Elektronik Sözlük almak istiyorum. Hangi markayı ve modeli tavsiye edersiniz? 

Bölümümüzde CANON’un Wordtank G55 ile IDF3000, CASIO’nun XD-470 adlı modellerini tavsiye ediyoruz. Her bir sözlüğün ayrı ayrı özellikleri bulunmaktadır. Kendi seviyenize ve hedefinize göre en iyi marka ve modeli siz kendiniz seçiniz. Her marka ve modelin özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi almak isterseniz, aşağıdaki PDF dosyasını yükleyebilirsiniz.

Elektronik Sözlükler Hakkında
( PDF dosyası 128KB )

10. Japoncayı akıcı bir şekilde kullanırsak, iyi bir iş bulabilir miyiz?

Bu size bağlıdır. İyi şartlarda bir işe girebilecek beceriyi gösteren mezunlarımız da var, gösteremeyen mezunlarımız da var. Japon Dili Eğitimi Bölümü’nden mezun olmak,Japonya ile ilgili bir işe girebilme garantisi vermemektedir. Sizlere ‘Dil sadece bir araçtır’ sözünü unutmamanızı öneririz. Sadece Türkçe konuşmakla Türkiyede iş bulabiliriz miyiz? Bulamayız öyle değil mi?

Öğrencilerimize, Japonca bilgisi dışında başka bir alanda da bilgi ve beceri edinmeleri gerektiğini öğütlemekteyiz. Eğitim kurumları dışında başka bir alanda çalışmak isterse, ekonomi, muhasebe, bilgisayar, İngilizce gibi yan bilgilerle kendini geliştirmesi gereklidir. Çanakkale’deki Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ofisi üniversite dışında çeşitli alanlarda eğitim alma fırsatı sağlamaktadır. Bölümümüzden de geceleri ya da hafta sonları dış ticaret, muhasebe, İngilizce gibi konularda ders almaya giden öğrencilerimiz vardır.

İstedikleri şartlarda iş bulan mezunlarımızın çoğu, aldıkları Japon Dili Eğitimi’nin yanında, muhasebe, İngilizce, bilgisayar v.b. alanlarda yan eğitim alan ve şirketlerde staj yapanlardan oluşmaktadır. Yani, kendi geleceğini düşünerek çeşitli hazırlıklar yapan öğrencilerimiz diğerlerine göre daha başarılı olmuştur diyebiliriz.

Tam tersi olarak, ‘Japonca bilsem de iş yok’, ‘üniversitedeki eğitim yeterli değil’gibi düşüncelere sahip, fazla çabalamadan bir yerlere gelmek isteyenler, işverenlerin gözünde kendini yetiştiren arkadaşlarına kıyasla yenik duruma düşerler. Yani, istediğiniz şartlara uygun bir iş bulmak ve orda çalışmak istiyorsanız, kendinizi geliştırmeniz gerekmektedir.

11. Japonca Öğretmenliği’nden mezun olup, İngilizce Öğretmeni olabilir miyiz?

Orta öğretimde İngilizce Öğretmeni olmak için İngiliz Dili Eğitimi Bölümü ya da Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde eğitim almış olmak gereklidir. Bunun için Japon Dili Eğitimi Bölümü’nden mezun olunsa bile; orta dereceli okullarda İngilizce Öğretmeni olunamaz. Ancak; yan branş olarak İngilizce eğitimi alıp, özel okullarda İngilizce Öğretmeni olarak çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Sosyal Hizmetler Bölüm Tanıtımı ! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Yorum Yap

Yorum Yap