İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. ANASAYFA
 3. YKS KONULARI

YKS KONULARI

YKS KONULARI
3

TYT TÜRKÇE KONULARI

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı
 • İsimler
 • Sıfatlar
 • Zamirler
 • Zarflar
 • Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Fiiller
 • Fiilde Çatı
 • Fiilimsiler
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozuklukları

EDEBİYAT KONULARI

 • GÜZEL SANATLAR VE EDEBIYAT
 • COŞKU VE HEYECAN DILE GETIREN METINLER (ŞIIR)
 • OLAY ÇEVRESINDE OLUŞAN EDEBI METINELR
 • ÖĞRETICI METINLER (EDEBIYAT 9. SINIF)
 • TARIH İÇINDE TÜRK EDEBIYATI
 • DESTAN DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI
 • İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI
 • BATI TESIRINDEKI TÜRK EDEBIYATINA GIRIŞ (YENILEŞME DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI)
 • TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896)
 • SERVET-I FÜNUN EDEBIYATI (EDEBIYAT-I CEDIDE) (1896-1901) VE FECR-I ATI TOPLULUĞU (1909-1912)
 • MILLI EDEBIYAT DÖNEMI (1911-1923)
 • CUMHURIYET DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI (1923-…)
 • CUMHURIYET DÖNEMINDE ÖĞRETICI METINLER
 • CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR)
 • CUMHURIYET DÖNEMINDE OLAY ÇEVRESINDE OLUŞAN EDEBI METINLER

TYT MATEMATİK KONULARI

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem Çözme
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol

AYT MATEMATİK KONULARI

 • SAYILAR
 • SAYI BASAMAKLARI
 • BÖLÜNEBILME
 • OKEK-OBEB
 • RASYONEL SAYILAR
 • BASIT EŞITSIZLIKLER
 • MUTLAK DEĞER
 • ÜSLÜ SAYILAR
 • KÖKLÜ SAYILAR
 • ÇARPANLARA AYIRMA
 • ORAN-ORANTI
 • DENKLEM ÇÖZME
 • KÜMELER
 • FONKSIYONLAR
 • PERMÜTASYON
 • KOMBINASYON
 • BINOM
 • OLASILIK
 • İSTATISTIK
 • İKINCI DERECEDEN DENKLEMLER
 • KARMAŞIK SAYILAR
 • PARABOL
 • POLINOMLAR
 • MANTIK
 • MODÜLER ARITMETIK
 • EŞITSIZLIKLER
 • LOGARITMA
 • DIZILER
 • SERILER
 • LIMIT VE SÜREKLILIK
 • TÜREV
 • İNTEGRAL

TYT GEOMETRİ KONULARI

 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Dik ve Özel Üçgenler
 • Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alanlar
 • Üçgende Açıortay Bağıntıları
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen- Deltoid
 • Dikdörtgen
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Uzunluk
 • Daire
 • Prizmalar
 • Piramitler
 • Küre
 • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 • Vektörler-1
 • Doğrunun Analitiği
 • AYT GEOMETRİ KONULARI

 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Dik ve Özel Üçgenler
 • Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alanlar
 • Üçgende Açıortay Bağıntıları
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 • Dikdörtgen
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Uzunluk
 • Daire
 • Prizmalar
 • Piramitler.
 • Küre
 • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 • Vektörler-1
 • Doğrunun Analitiği
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 • Uzay Geometri
 • Dönüşümlerle Geometri
 • Trigonometri
 • Çemberin Analitiği
 • Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
 • Parabol
 • Elips
 • Hiperbol

TYT TARİH KONULARI

 1. Tarih Bilimine Giriş
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. Eski Türk Tarihi
 4. İslam Tarihi
 5. Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar)
 6. Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar)
 7. Beylikten Devlete(1300-1453)
 8. Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600)
 9. Yeniçağ Avrupası(1453-1789)
 10. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 11. Arayış Yılları(17. yüzyıl)
 12. 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 13. Yakınçağ Avrupası(1789….)
 14. En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
 15. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 16. 1. Dünya Savaşı
 17. Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 18. Kurtuluş Savaşında Cepheler
 19. Türk İnkılabı
 20. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 21. Türk Dış Politikası

AYT TARİH KONULARI

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • 1.Dünya Savaşı
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü
 • Yüzyılın Başlarında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim
 • Türklerde Sanat

TYT COĞRAFYA KONULARI

 1. Harita Bilgisi
 2. Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 3. İklim Bilgisi
 4. Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri
 5. Yer’in Şekillenmesi
 6. İç ve Dış Kuvvetler
 7. Toprak Tipleri
 8. Nüfus
 9. Ortak Payda: Bölge
 10. Ulaşım Yolları
 11. Çevre ve İnsan
 12. Doğal Afetler

COĞRAFYA AYT KONULARI

 • DOĞAL SISTEMLER
 • BEŞERI SISTEMLER
 • MEKANSAL SENTEZ TÜRKIYE
 • KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
 • ÇEVRE VE TOPLUM
 • EKONOMIK FAALIYETLER

TYT FELSEFE KONULARI

 1. Felsefe’nin Alanı
 2. Bilgi Felsefesi
 3. Bilim Felsefesi
 4. Varlık Felsefesi
 5. Ahlak Felsefesi
 6. Siyaset Felsefesi
 7. Sanat Felsefesi
 8. Din Felsefesi
 • AYT Mantık Konuları
  1. Mantığa Giriş
  2. Klasik Mantık
  3. Mantık ve Dil
  4. Sembolik Mantık

   

 • AYT Psikoloji Konuları
  1. Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  2. Psikolojinin Temel Süreçleri
  3. Öğrenme Bellek Düşünme
  4. Ruh Sağlığının Temelleri

   

 • AYT Sosyoloji Konuları
  1. Sosyolojiye Giriş
  2. Birey ve Toplum
  3. Toplumsal Yapı
  4. Toplumsal Değişme ve Gelişme
  5. Toplum ve Kültür
  6. Toplumsal Kurumlar

TYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

 • Kuran ve Yorumu
 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • Hazreti Muhammed
 • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

TYT FİZİK KONULARI

 1. Fizik Bilimine Giriş
 2. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 3. Basit Makineler
 4. Madde ve Özellikleri
 5. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 6. Basınç
 7. Isı ve Sıcaklık
 8. Genleşme
 9. Doğrusal Hareket
 10. İş Enerji
 11. Işık ve Gölge
 12. Düzlem Ayna
 13. Küresel Aynalar
 14. Kırılma ve Renkler
 15. Merceler ve Aydınlanma
 16. Elektrostatik
 17. Elektrik Akımı ve Devreler
 18. Temel Dalga Bilgileri
 19. Yay Dalgaları
 20. Su Dalgaları
 21. Ses ve Deprem Dalgaları

AYT FİZİK KONULARI

 • FIZIK BILIMINE GIRIŞ
 • VEKTÖR-KUVVET VE KUVVET DENGESI
 • TORK
 • AĞIRLIK MERKEZI
 • BASIT MAKINELER
 • MADDE VE ÖZELLIKLERI
 • SIVILARIN KALDIRMA KUVVETI
 • BASINÇ
 • ISI VE SICAKLIK
 • GENLEŞME
 • DOĞRUSAL HAREKET
 • BAĞIL HAREKET
 • DINAMIK
 • ATIŞLAR
 • İŞ ENERJI
 • DÖNME HAREKETI
 • BASIT HARMONIK HAREKET
 • İTME-MOMENTUM
 • KÜTLE ÇEKIMI -KEPLER KANUNU- BÜYÜK PATLAMA
 • IŞIK VE GÖLGE
 • DÜZLEM AYNA
 • KÜRESEL AYNALAR
 • KIRILMA VE RENKLER
 • MERCELER VE AYDINLANMA
 • ELEKTROSTATIK
 • ELEKTRIK ALAN- ELEKTRIKSEL POTANSIYEL VE İŞ
 • YÜKLÜ PARÇACIKLARIN HAREKETI
 • ELEKTRIK AKIMI VE DEVRELER
 • TEMEL DALGA BILGILERI
 • YAY DALGALARI
 • SU DALGALARI
 • SES VE DEPREM DALGALARI
 • MANYETIZMA
 • ELEKTROMANYETIK İNDÜKSÜYON
 • SIĞAÇLAR
 • ALTERNATIK AKIM VE TRANSFORMATÖR
 • DALGA MEKANIĞI (KIRINIMGIRIŞIM-DOOPLER)
 • ELEKTROMANYETIK DALGALAR
 • FOTOELEKTRIK VE COMPTPN OLAYI
 • ÖZEL GÖRELILIK
 • ATOM MODELLERI
 • ATOM ALTI PARÇACIKLAR
 • RADYOAKTIVITE
 • MODERN FIZIĞIN TEKNOLOJIDEKI UYGULAMALARI

TYT KİMYA KONULARI

 1. Kimya Bilimi
 2. Atom ve Yapısı
 3. Periyodik Sistem
 4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 5. Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
 6. Bileşikler
 7. Kimyasal Tepkimeler
 8. Kimyanın Temel Yasaları
 9. Maddenin Halleri
 10. Karışımlar
 11. Endüstride ve Canlılarda Enerji
 12. Kimya Her Yerde

AYT KİMYA KONULARI

 • MODERN ATOM TEORISI
 • KIMYASAL HESAPLAMALAR
 • GAZLAR
 • SIVI ÇÖZELTILER
 • KIMYA VE ENERJI
 • TEPKIMELERDE HIZ
 • KIMYASAL DENGE
 • SIVI ÇÖZELTILERDE DENGE
 • KIMYA VE ELEKTRIK
 • KARBON KIMYASINA GIRIŞ
 • ORGANIK BILEŞIKLER
 • HAYATIMIZDAKI KIMYA

TYT BİYOLOJİ KONULARI

 1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 2. Organik Bileşikler
 3. Hücre
 4. Madde Geçişleri
 5. DNA-RNA
 6. Protein Sentezi
 7. Enzimler
 8. Canlıların Sınıflandırılması
 9. Ekoloji
 10. Hücre Bölünmeleri
 11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 12. İnsanda üreme ve Gelişme
 13. Mendel Genetiği
 14. Kan Grupları
 15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım
 • AYT BİYOLOJİ KONULARI

 • Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 • Organik Bileşikler
 • Hücre
 • Madde Geçişleri
 • DNA-RNA
 • Protein Sentezi
 • Enzimler
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Ekoloji
 • Hücre Bölünmeleri
 • Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 • İnsanda üreme ve Gelişme
 • Mendel Genetiği
 • Kan Grupları
 • Cinsiyete Bağlı Kalıtım
 • Biyoteknoloji, Evrim
 • Solunum
 • Fotosentez
 • Kemosentez
 • Bitki Biyolojisi
 • Sistemler
 • Duyu Organları

Yabancı Dil Konuları

 1. Dilbilgisi
 2. Cloze Test
 3. Cümleyi Tamamlama
 4. İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
 5. Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
 6. Paragraf
 7. Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
 8. Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
 9. Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
 10. Diyalog Tamamlama
 11. Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma
[Toplam:5    Ortalama:2/5]

Yorum Yap

Yorum Yap

Kayıt Ol